4 listopada 2016

Żywność i przemysł spożywczy

Zdrochem Sp. z o.o. w swoich laboratoriach zajmuje się również analizą żywności i produktów przemysłu spożywczego. Ze względu na swój naukowy charakter, bogate doświadczenie kadr dydaktyczno-badawczych i możliwości nowoczesnej infrastruktury badawczej jesteśmy elastyczni w zakresie usług laboratoryjnych, starając się wykonywać niestandardowe analizy i trudne oznaczenia w formie innowacyjnych projektów.

W ramach analiz żywności wykonujemy m.in. badania:

 • Fizykochemiczne (Białko, Tłuszcz, pH, Azotany i Azotyny, itp.)
 • Metale ciężkie: Pb, Cd, As, Hg
 • Składniki mineralne: Ca, Na, K, Mg, Fe
 • Mykotoksyny – w tym Aflatoksynę M1
 • Sterole
 • Witaminy: A, D, E, K, C, witaminy z gr B
 • Pozostałości po środkach ochrony roślin
 • Obecność i identyfikacja GMO
 • Alergeny
 • Antybiotyki
 • Aminokwasy
 • Melamina
 • Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)