3 listopada 2016

Żywność funkcionalna

telemetria_srodowiska_zdrochem_1024

Rola witaminy D i selenu w organizmie człowieka łączona jest powszechnie z metabolizmem wapnia i budową kości, a niedobory witaminy D wiązane są z rozwojem krzywicy u dzieci i rozwojem osteoporozy u dorosłych. Główną funkcją witaminy D jest udział w utrzymaniu prawidłowej homeostazy wapniowo-fosforanowej, szczególnie stałego poziomu wapnia w układzie krążenia. Ma to ogromne znaczenie w przebiegu mineralizacji kości i zębów. Rozwiązaniem są dodatki roślinne wzbogacone na etapie uprawy w związki selenu i witaminy D.

 

Prowadzone od wielu lat badania jednoznacznie pokazują, iż biologiczna działanie witaminy D daleko wykracza poza ten obszar. Dziś nie ulega wątpliwości, że witamina D wpływa na przebieg licznych procesów i jest ważnym czynnikiem sprzyjającym zachowaniu zdrowia, a jej niedobory wiążą się z rozwojem wielu procesów patologicznych.

Niskie poziomy witaminy D uważane są za ważny czynnik sprzyjający rozwojowi chorób układu sercowo-naczyniowego, wielu nowotworów, zespołu metabolicznego i cukrzycy typu 2, chorób związanych z rozwojem przewlekłego stanu zapalnego oraz chorób o podłożu autoimmunologicznym.