4 listopada 2016

Ochrona roślin

Wychodząc na przeciw ciągłym zmianom w regulacjach prawnych i możliwościach eksportu krajowych owoców i warzyw na zagraniczne rynki firma Zdrochem Sp. z o.o. wykonuje analizy pozostałości po środkach ochrony roślin.

Posiadamy możliwość analizy pojedynczych substancji czynnych jak również określonych grup pozostałości środków ochrony roślin.
Wszystkie analizy wykonywane są na specjalistycznych aparatach pomiarowych:

  • LC MS/MS


kwiaty