15 listopada 2016

Monitoring Środowiska

Badania żywności, suplementów diety i pasz

BADANIA ŻYWNOŚCI, SUPLEMENTÓW DIETY I PASZ Olej rzepakowy wolne kwasy tłuszczowe w przeliczeniu na kwas oleinowy, zanieczyszczenia nierozpuszczalne, kwas dokozenowy (erukowy), fosfor, liczba jodowa, liczba nadtlenkowa, woda, liczba zmydlania  Witaminy Witamina C,  Witamina A, Witamina B1, Witamina B2, Witamina B6, Witamina E Teobromina Aflatoksyny Pestycydy  Badania pasz (sucha masa dla mieszanek paszowych, sucha masa dla kiszonek[…]

Analiza wody pitnej

ANALIZA WODY PITNEJ Oferujemy Państwu badania wody pitnej na zgodność z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2007r., Nr 61, oz. 417 wraz z późniejszymi zmianami). Pakiet 1: Badanie podstawowych parametrów fizykochemicznych wody barwa, mętność, pH w temperaturze 20°C, przewodność[…]