4 listopada 2016

Farmacja

Realizujemy i wykonujemy badania zgodnie z Wytyczną ICH Q3D dotyczącą nowych wymagań dla produktów leczniczych.
Wytyczne dotyczą oznaczania wybranych pierwiastków sklasyfikowanych na trzy klasy w oparciu o ich toksyczność:

 • Klasa A: As, Cd, Hg, Pb
 • Klasa 2A: Co, Ni, V
 • Klasa 2B: Ag, Au, Ir, Os, Pd, Pt, Rh, Ru, Se
 • Klasa 3: Ba, Cr, Cu, Li, Mo, Sb, Sn
 • Inne pierwiastki: Al, B, Ca, Fe, K, Mg, Mn, Na, W, Zn

Pomiary wykonywane są przy wykorzystaniu aparatów ICP MS i ASA

Więcej informacji znajdą Państwo w tym miejscu.

 

Zdrochem Sp. z o.o. współpracuje również z firmami farmaceutycznymi  w zakresie:

 • oznaczania zawartości wybranych pierwiastków
 • oznaczania substancji aktywnych i zanieczyszczeń ( HPLC QTOF MS, HPLC QqQMS, HPLC UV)
 • opracowania  metod analitycznych
 • optymalizacji i walidacji metod analitycznych
 • oznaczania witaminy D
 • oznaczania aflotoksyn
 • oznaczania pozostałości pestycydów

 

Laboratorium Zdrochem Sp. z o.o realizuje zlecenia wykonania oznaczeń zgodnie z monografiami szczegółowymi Farmakopei Europejskiej (Ph. Eur.)  dla substancji i surowców farmaceutycznych.

 

Zdrochem tło