6 października 2016

Czujniki środowiskowe

telemetria_srodowiska_zdrochem_1110

MODUŁY PRZEKROCZENIA POZIOMÓW DOPUSZCZALNYCH

System umożliwia wykrywanie przekroczenia norm pyłów i zanieczyszczeń na skutek opadu zanieczyszczeń lub lokalnego ich wydzielania. Może być stosowany przez fabryki, przedsiębiorstwa produkcyjne,  mieszkańców osiedli zlokalizowanych przy uciążliwych zakładach przemysłowych. System umożliwiający monitorowanie przekroczenia dopuszczalnego poziomu zanieczyszczeń w czasie rzeczywistym na dużym obszarze. Interfejs systemu monitoringu zanieczyszczeń powietrza prezentuje stan zanieczyszczeń on-line, określa rozkłady dzienne itp. Pomiary mogą być przydatne dla miast, typowaniu trucicieli, wykrywaniu emisji z kominów.

inspinia_all

 Rys 1. a) Możliwości panelu prezentacji danych pomiarowych

Wielkoobszarowa Sieć Czujników bezprzewodowych przeznaczona do pomiaru parametrów środowiskowych (np.: temperatura, wilgotność, zawartość pyłu, szkodliwych gazów, hałasu). Wyniki pomiarów prezentowane są przystępnej formie (wykresy, tabele, mapa z punktami pomiarowymi, mapy obszarowe). System działa w oparciu o licencjonowane zakresy częstotliwości, dając praktycznie nieograniczony zasięg i możliwości rozbudowy.
Czujniki bezprzewodowe mogą być instalowane, jako samodzielne moduły pomiarowe zasilane bateriami słonecznymi. Przystosowane są do instalacji na różnych obiektach (np. słupy pomiarowe, ekrany akustyczne, stacje meteorologiczne, ściany budynków, infrastruktura przydrogową). W przypadku realizacji instalacji miejskich istnieje możliwość zastosowania czujników zintegrowanych z lampami oświetlenia ulicznego lub zrealizowanych w postaci modułów przewoźnych instalowanych np. na pojazdach.


monitoring2

 

MIERZONE WARTOŚCI

 

Nazwa 

zakres

czujniki elektrochemiczne NO 0 ~ 250 ppm
HF 0 ~ 10ppm
SO2 0 ~ 20ppm
NO2 0 ~ 20ppm
THT ~ 0 50 mg / m 3
PH3 0 ~ 20ppm
HCl 0 ~ 50ppm
CL2 0 ~ 50ppm
H2S 0 ~ 100 ppm
ETO 0 ~ 10ppm
CO 0 ~ 500 ppm
4HCN 0 ~ 50ppm
4H2 0 ~ 1000ppm
PH3 0 ~ 1000ppm
O3 10 ~ 100ppb
PM10 cząsteczki z I klasy czystości 100000~ 1,000,000
0,3μm -10μm
PM2.5 cząstek z I klasy czystości 100000~ >0.3 mikrona 0,3μm -2.5μm
Hałas 60 ~ 130 dB
Radioaktywność 20 imp. / tło
temperatura, wilgotność, nasłonecznienie

 

 

WIZUALIZACJA WYNIKÓW

Serwer z pomiarami  umożliwiają przegląd zarchiwizowanych wyników z poszczególnych czujników bezprzewodowych na komputerze, tablecie czy telefonie. Wyniki dostępne są w formie wykresów, tabel, oraz map z punktami pomiarowymi, map z obszarami prezentującymi wartość wybranego parametru. Panel administracyjny oprogramowania serwera umożliwia konfigurację sond (modyfikacja konfiguracji istniejących sond, dodawanie alarmów, powiadomień SMS). Opcjonalnie istnieje możliwość użycia kontroli dostępu (moduł zdalnej konfiguracji sond, moduł alarmowania braku aktywności lub przekroczenia wartości progowej). System zapewnia otwarte API, dzięki któremu wyniki mogą być udostępniane innym urządzeniom i programom.

 

OPRACOWANIE METODOLOGII I TESTY PORÓWNAWCZE

Wysoką jakość rozwiązania i poprawność wskazań odpowiadają …

Zdrochem sp. z o.o.

 

Lightlog.eu