2 listopada 2016

Pomiar pyłu PM10; PM2,5; PM1,0

telemetria_srodowiska_zdrochem_1110

POMIAR ZANIECZYSZCZEŃ POWIETRZA PYŁEM ZAWIESZONYM PM 10; PM 2,5 i PM 1,0

Powietrze którym oddychamy na ulicach naszych miast jest znacznie zanieczyszczone, co jest głównie efektem działalności człowieka. Najpowrzechniejszymi źródłami emisji zanieczyszczeń do powietrza są silniki samochodowe, zakłady przemysłowe oraz nieekologiczne kotłownie. Powietrze zanieczyszczone pyłem, jest uważane za główne źródło wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych wprowadzających do organizmu człowieka WWA Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (ang. PAH Polycyclic Aromatic Hydrocarbons). Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne powstają podczas niecałkowitego spalania większości węglowodorów. Wydzielają się w trakcie spalania drewna, palenia śmieci, pracy pieców, są obecne w spalinach samochodowych. Szczególnie niebezpieczną składową pyłu jest benzo-α-piren. Związki te wykazują bardzo dużą toksyczność przy długotrwałej ekspozycji. Są to bardzo niebezpieczne związki, wywołujące zmiany nowotworowe w organizmach. Wiele z nich odpowiada przewlekłe choroby nie tylko układu oddechowego. Dlatego tak ważne są pomiary cząstek mikroskopijnego pyłu w zakresach poniżej 10um (0,3µm – 1µm; 1µm- 2,5µm; 2,5µm – 10µm).

PARAMETRY STOSOWANYCH CZUJNIKÓW PYŁU

 

Parametr Wielkość Jednostka
Tabela 1. Zakresy pomiarowe stosowanych czujników
Zakresy pomiarowe 0.3~1.0um;1.0~2.5um;2.5~10um Mikrometr(μm)
Efektywność zliczania cząstek 50%@0.3μm      98%@>=0.5μm %
Zakres pomiarowy(PM2.5 standard) 0~500 μg/m³
Maksymalny zakres pomiarowy
(PM2.5 standard)
≥1000 μg/m³
Rozdzielczość pomiaru 1 μ g/m³
Maksymalny błąd pomiarowy 95%
(PM2.5 standard)
±10%@100~500μ g/m³
±10μ g/m³@0~100μ  g/m³
%, μ g/m³
Standardowa wielkość 0,1 dm3, litr(L)
Czas pojedynczego pomiaru <1 Sekund(s)
Całkowity czas wykonania niezależnego pomiaru ≤10 Sekund(s)
Zakres temperatur pracy -10~+60
Zakres wilgotności pracy 0~99%  %
Temperatura nieniszcząca -40~+80
Średni czas pracy ≥3 Year(Y)

 

 

Dane pobierane z czujników są przesyłane do dedykowanej aplikacji do analizy parametrów środowiskowych która na podstawie otrzymanych danych oraz innych wartości (np.: temperatura, wilgotność, kierunek wiatru) przygotowuje indeks jakości powietrza.  Wyniki pomiarów prezentowane są przystępnej formie (wykresy, tabele, mapa z punktami pomiarowymi, mapy obszarowe). System działa bezprzewodowo także w oparciu o licencjonowane zakresy częstotliwości, dając praktycznie nieograniczony zasięg i możliwości rozbudowy.
Czujniki bezprzewodowe mogą być instalowane, jako samodzielne moduły pomiarowe zasilane bateryjnie. Przystosowane są do instalacji na różnych obiektach (np. słupy pomiarowe, ekrany akustyczne, stacje meteorologiczne, ściany budynków, infrastruktura przydrogową).
W przypadku realizacji instalacji miejskich istnieje możliwość zastosowania czujników zintegrowanych z lampami oświetlenia ulicznego lub zrealizowanych w postaci modułów przewoźnych instalowanych np. na pojazdach.

 

 

inspinia_all

 Rys 1. a) Możliwości panelu prezentacji danych pomiarowych

DOKUMENTY DO POBRANIA”

 

zdrochem_czujniki

OPRACOWANIE

Zdrochem sp. z o.o.

 

Lightlog.eu