telemetria_srodowiska_zdrochem_1110

SYSTEM AUTOMATYCZNEGO POMIARU JAKOŚCI POWIETRZA DLA MIAST

Zanieczyszczenie środowiska na skutek działalności człowieka można zauważyć w każdym większym mieście. Zbudowaliśmy system umożliwiający monitorowanie poziomu zanieczyszczeń w czasie rzeczywistym na dużym obszarze. Interfejs systemu monitoringu zanieczyszczeń powietrza prezentuje stan zanieczyszczeń on-line, określa rozkłady dzienne itp. Pomiary mogą być przydatne dla WIOŚ, przy typowaniu trucicieli, tworzeniu map, oraz dla samych mieszkańców.

 

System monitoringu jakości powietrza

Rys 1. a) Wielkoobszarowa sieć telemetrii środowiskowej,  b) Mapy pyłu źródło: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska / dobraulica.pl.

Wielkoobszarowa Sieć Czujników bezprzewodowych przeznaczona do pomiaru parametrów środowiskowych (np.: temperatura, wilgotność, zawartość pyłu, szkodliwych gazów, hałasu). Wyniki pomiarów prezentowane są przystępnej formie (wykresy, tabele, mapa z punktami pomiarowymi, mapy obszarowe). System działa w oparciu o licencjonowane zakresy częstotliwości, dając praktycznie nieograniczony zasięg i możliwości rozbudowy.
Czujniki bezprzewodowe mogą być instalowane, jako samodzielne moduły pomiarowe zasilane bateriami słonecznymi. Przystosowane są do instalacji na różnych obiektach (np. słupy pomiarowe, ekrany akustyczne, stacje meteorologiczne, ściany budynków, infrastruktura przydrogową). W przypadku realizacji instalacji miejskich istnieje możliwość zastosowania czujników zintegrowanych z lampami oświetlenia ulicznego lub zrealizowanych w postaci modułów przewoźnych instalowanych np. na pojazdach.


monitoring2

 

WIZUALIZACJA WYNIKÓW

Serwer z pomiarami zawiera autorskie oprogramowanie umożliwiające przegląd zarchiwizowanych wyników z poszczególnych czujników bezprzewodowych na komputerze, tablecie czy telefonie. Wyniki dostępne są w formie wykresów, tabel, oraz map z punktami pomiarowymi, map z obszarami prezentującymi wartość wybranego parametru. Panel administracyjny oprogramowania serwera umożliwia konfigurację sond (modyfikacja konfiguracji istniejących sond, dodawanie alarmów, powiadomień SMS). Opcjonalnie istnieje możliwość użycia kontroli dostępu (moduł zdalnej konfiguracji sond, moduł alarmowania braku aktywności lub przekroczenia wartości progowej). System zapewnia otwarte API, dzięki któremu wyniki mogą być udostępniane innym urządzeniom i programom.

 

monitoring3

Rys 3. a) Prezentacja danych na serwerze zdalnym. b) Lista punktów pomiarowych czujników pyłów PM10 c) Analiza rozkładu zanieczyszczeń sondy 1.1.

 

WDROŻENIE I FINANSOWANIE

System Wielkoobszarowej Sieci Telemetrii Środowiskowej powstał przy współpracy Centrum Nauk Biologiczno – Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego oraz pracowników Instytutu Radioelektroniki Politechniki Warszawskiej. Do dalszych badań nad Systemem i symulacją rozkładu zanieczyszczeń potrzebne są testy z wykorzystaniem rzeczywistych danych.
Liczymy na pomoc przy udostępnianiu miejsc instalacji systemu na budynkach miejskich oraz infrastrukturze przydrogowej – lampach oświetleniowych, ekranach ochronnych. Wyniki mogą być przydatne do dalszych badań naukowych, publikacji, wykrywaniu źródeł i kierunku przemieszczania się zanieczyszczeń, a także jako narzędzie dla mieszkańców miasta i firm.
Projekt ma znaczenie naukowe i posłuży do badań środowiskowych w CENT UW.

 

Zdrochem sp. z o.o.    Zdrochem sp. z o.o.

lightlog

            Lightlog sp. z o.o.