15 maja 2016

System Jakości ISO

ksiazka

ROZWIĄZANIA INFORMATYCZNE DLA LABORATORIÓW

Oferujemy nowoczesne rozwiązania informatyczne dla pracowników laboratoriów. Wspólnie z pracownikami laboratoriów tworzymy dogodne rozwiązania informatyczne ułatwiające pracę. Rozwiązania realizowane dostosowane są do indywidualnych potrzeb Zamawiającego.

Nasza specjalizacja:

  • Oprogramowanie do zarządzania dokumentacją w laboratorium
  • Oprogramowania do zarządzania systemami ISO w laboratorium
  • Oprogramowania do zarządzania projektami w laboratorium
  • Oprogramowania do optymalizacji systemów łączonych np.: HPLC –ICP-MS, HPLC –MS/MS

strona_logowania_iso

 

WDRAŻANIE SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCI PN-EN ISO/IEC 17025:2005

Specjalizujemy się w przygotowaniu dokumentacji oraz wprowadzeniem do laboratoriów badawczych systemu zarządzania jakością zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2005.

Współpraca obejmuje:

  • Diagnozę wstępną- określenie stopnia zgodności prowadzonych działalności z wymaganiami normy ISO/IEC 17025
  • Opracowanie dokumentacji – opracowywanie procedur, instrukcji, określenie uprawnień i odpowiedzialności
  • Opisanie stanu faktycznego funkcjonowania firmy pod kątem wymagań normy ISO/IEC 17025
  • Szkolenie grup roboczych – szkolenie z metodologii opracowywania dokumentacji wraz z ćwiczeniami
  • Szkolenie auditorów wewnętrznych – szkolenie dla wybranych pracowników z metod prowadzenia auditu wewnętrznego
  • Szkolenie z wymagań normy ISO/IEC 17025
  • Wdrożenie systemu – wprowadzenie opracowanych dokumentów, przeprowadzanie auditów wewnętrznych, korygowanie systemu
  • Zgłoszenie systemu do akredytacji – dokonywanie przeglądu systemu pod kątem jego gotowości do akredytacji

 

praca