Woda powierzchniowa i podziemna

WODA POWIERZCHNIOWA I PODZIEMNA

Wodę powierzchniową i podziemną analizujemy w zakresie:

substancji nieorganicznych – 

 • Azot amonowy
 • Biologiczne zapotrzebowanie na tlen
 • Brom
 • Chemiczne zapotrzebowanie na tlen
 • Chlorki
 • Chrom
 • Przewodnictwo elektrolityczne
 • Cyjanki (związki kompleksowe)
 • Cyjanki (wolne)
 • Cyjanki (ilość całkowita)
 • Analiza tlenu rozpuszczonego
 • Tłuszcze, oleje, smary
 • Formaldehyd
 • Fluorki
 • Twardość
 • Bilans jonowy (z wyszczególnieniem jonów) Ca,Mg,Na,K,NH4,SO4,Cl,PO4,NO3
 • Metale
 • Żelazo
 • Azotany
 • Azotyny
 • pH
 • Fosfor
 • Fosforany
 • Pomiar potencjału redox
 • Analiza krzemionki
 • Siarczany
 • Siarczyny
 • Analiza środków powierzchniowo czynnych
 • Oznaczanie zawiesiny ogólnej
 • Tjocyjanian
 • Zasadowość/kwasowość całkowita
 • Substancje rozpuszczalne ogółem
 • Twardość
 • Całkowity węgiel organiczny (TOC)

związki organiczne-

 • Alkohole
 • Glikole
 • BTEX
 • Eter metylowo-t-butylowy (MTBE)
 • Węglowodory ropopochodne*

fenole –

indeks fenolowy

wielopierścieniowe weglowodory aromatyczne (WWA)

Polichlorowane bifenyle (PCB)

Półlotne związki organiczne

Lotne związki organiczne LZO

Pestycydy-

 • Chloroorganiczne
 • Fosforoorganiczne
 • Azotoorganiczne
 • Cynoorganiczne
 • Herbicydy z grupy fenoksykwasów

Analizy odpadów – testy zgodnosci odpadów (testy WAC)

 • Odpady nieczynne chemicznie bądź biologicznie
 • Odpady bezpieczne
 • Odpady niebezpieczne