15 maja 2016

Chemia

W  laboratoriach Zdrochem analizujemy szeroki zakres próbek chemicznych.
Próbki chemiczne analizujemy pod kątem:

  • oznaczenia składu pierwiastkowego
  • oznaczania substancji organicznych i nieorganicznych
  • oznaczania substancji czynnych i zanieczyszczeń
  • analizy jakościowej i ilościowej substancji w analizowanych próbkach

Do analiz próbek chemicznych wykorzystujemy specjalistyczną aparaturę:

  • spektrometria mas  sprzężona z plazmą wzbudzona indukcyjnie (ICP MS)
  • atomowa spektrometria absorpcyjna (ASA)
  • wysokosprawna chromatografia cieczowa (HPLC) połączona z detektorami typu  QqQMS, QTOF MS, Orbitrap MS)
  • ultrasprawna chromatografia cieczowa UHPLC sprzężona z tandemowym spektrometrem mas MS/MS (detektor – ESI)
  • chromatografia gazowa GC sprzężona z spektrometrem mas czasu przelotu (QTOF MS)

 

badania4