5 listopada 2016

Analizy Chemiczne

badania2

W  laboratoriach Zdrochem analizujemy próbki z obszarów:

  • Chemii
  • Farmacji
  • Żywności i przemysłu spożywczego
  • Minitoringu środowiska
  • Ochrony roślin
  • Nauki

Wykonywane analizy:

Walidacja metod pomiarowych
Oznaczenie składu pierwiastkowego,
Skład pierwiastkowy
Oznaczanie substancji organicznych i nieorganicznych,
Oznaczanie substancji czynnych i zanieczyszczeń,
Analiza substancji czynnych
Analiza zanieczyszczeń
Analiza jakościowa, analiza ilościowa,
Wytyczna ICH Q3D
Wytyczna ICH Q3D Elemental Impurities in Drug Products
Wyroby lecznicze,
Substancje czynne,
As, Cd, Hg, Pb
Co, Ni, V
Ag, Au, Ir, Os, Pd, Pt, Rh, Ru, Se
Ba, Cr, Cu, Li, Mo, Sb, Sn
Al, B, Ca, Fe, K, Mg, Mn, Na, W, Zn
Arsen Kadm Rtęć Ołów Kobalt Nikiel Ittr
Srebro Złoto Iryd Osm Pallad Platyna Rod
Ruten Selen Bar Nikiel Chrom Miedz Lit Molibden
Antymon Cyna Glin Bor Żelazo Wapń Potas Magnez
Mangan Sód Wolfram Cynk Wanad
GMP – Dobra Praktyka Produkcyjna
GLP – Dobra Praktyka Laboratoryjna,
Analiza maści
Analiza żeli
Analiza kremów
Analiza WWA w suplementach diety
Pomiar wielkości cząstek
Opracowania metod analitycznych
Optymalizacja i walidacja metod analitycznych
Walidacja metod analitycznych
Oznaczania witaminy D
Oznaczanie aflotoksyn
Oznaczanie pozostałości pestycydów