Zapytanie ofertowe 16 grudnia 2015 r.

Zapytanie Ofertowe nr: Zdrochem/ POIR 2.3.2 /02

Udzielane w postępowaniu niepodlegającym Ustawie Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2014r. art. 3 ust. 1 ustawy PZP.

 W związku z realizacją projektu pt.:

Opracowanie inteligentnego bezkontaktowego czujnika wykrywającego stopień przejrzenia owoców przeznaczonych do przechowywania oraz umożliwiającego wykonanie inspekcji zdalnej bezkontaktowej w celu wykrycia chorób przechowalniczych owoców magazynowanych w warunkach chłodniczych”.

 przez: Zdrochem sp. z o.o.

w ramach Działania 2.3 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020,
oś priorytetowa II: „Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I”, poddziałanie 2.3.2 „Bony na innowacje dla MŚP”

 zapraszam Państwa do udziału w konkursie ofert, którego celem jest wyłonienie podwykonawców usług badawczo-rozwojowych realizowanych w ramach w/w projektu.

Załączniki:

Zapytanie Ofertowe

Wzór odpowiedzi

Warszawa, 16.12.2015 r.


Miło nam poinformować, że w ramach zapytania ofertowego nr: Zdrochem/ POIR 2.3.2 /02 spółki Zdrochem Sp. z o.o. dotyczące realizacji projektu: „Opracowanie inteligentnego bezkontaktowego czujnika wykrywającego stopień przejrzenia owoców przeznaczonych do przechowywania oraz umożliwiającego wykonanie inspekcji zdalnej bezkontaktowej w celu wykrycia chorób przechowalniczych owoców magazynowanych w warunkach chłodniczych” z dnia: 16.12.2015 został wyłoniony wykonawca.

Do realizacji zadnia wybrany został Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego .

Warszawa: dnia 30.12.2015