Zapytanie Ofertowe nr Zdrochem/2017/01 z dnia 22.01.2017

Zapytanie Ofertowe nr Zdrochem/2017/01 W związku z realizacją projektu pt.: „Opracowanie inteligentnej automatycznej metody pomiaru benzo[a]pirenu oraz innych pochodnych benzenu w powietrzu atmosferycznym charakteryzującą się niską granica wykrywalności” przez: „ZDROCHEM” Spółka z Ograniczona Odpowiedzialnością z siedziba w Warszawie Oddział w Chobrzanach w ramach Działania 2.3 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020, oś priorytetowa II: Read more about Zapytanie Ofertowe nr Zdrochem/2017/01 z dnia 22.01.2017[…]