Zapytanie ofertowe 16 grudnia 2015 r.

Zapytanie Ofertowe nr: Zdrochem/ POIR 2.3.2 /02

Udzielane w postępowaniu niepodlegającym Ustawie Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2014r. art. 3 ust. 1 ustawy PZP.

 W związku z realizacją projektu pt.:

Opracowanie inteligentnego bezkontaktowego czujnika wykrywającego stopień przejrzenia owoców przeznaczonych do przechowywania oraz umożliwiającego wykonanie inspekcji zdalnej bezkontaktowej w celu wykrycia chorób przechowalniczych owoców magazynowanych w warunkach chłodniczych”.

 przez: Zdrochem sp. z o.o.

[…]