Badania, analizy i projekty badawcze,
chemia, monitoring środowiska i żywności

Profesjonalne Analizy i Badania Chemiczne

zdrochem_sprzet1_sProwadzimy zlecone badania laboratoryjne i prace rozwojowe, współpracujemy ze specjalistami w jednostkach badawczych, w tym z Uniwersytetem Warszawskim, Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego oraz Politechniką Warszawską przy opracowaniu nowych rozwiązań technologicznych, wzbogacaniu żywności i monitoringu środowiska. Wprowadzamy System Zarządzania PN-EN ISO/IEC 17025:2005+Ap1:2007 zgodnie z wymaganiami akredytacyjnymi PCA. Wykonujemy specjalistyczne analizy chemiczne, składu żywności i materiałów produkcyjnych. Opracowujemy nowe metody pomiarowe i walidujemy metodykę badań dla laboratoriów komercyjnych na rynkach: spożywczym, kosmetycznym, farmaceutycznym i ochrony środowiska. Opracowujemy nowe rozwiązania dla przemysłu w zakresie produkcji żywności funkcjonalnej ze szczególnym uwzględnieniem suplementacji roślin w wysokoprzyswajalny selen. Realizujemy wspólnie z jednostkami naukowymi i komercyjnymi projekty współfinansowane z grantów i dotacji. Kojarzymy sektor jednostek naukowych z sektorem przemysłowym. Pomagamy przy kreowaniu pomysłów i przygotowywaniu grantów i projektów dofinansowanych z UE. Tworzymy i wdrażamy rozwiązania informatyczne i automatyki laboratoryjnej przeznaczone dla laboratoriów badawczych i laboratoriów kontroli jakości.

Go to Analizy Chemiczne

Analizy Chemiczne

 • Analiza zawartości metali

 • Badanie próbek środowiska

 • Analiza próbek klinicznych

 • Chemia farmaceutyczna

 • Chemia przemysłowa

 • Analityka biochemiczna

 • Analiza gleby i powietrza

 • GC MS/MS, LC MS, ICP-MS

 • Walidacja nowych metod pomiarowych związków

 • Opracowanie nowych metod pomiarów jakościowych i ilościowych

Go to System Zarządzania ISO

System Zarządzania ISO

 • Prowadzenie elektronicznej księgi jakości ISO/IEC 17025

 • Oprogramowanie do prowadzenia systemu ISO

 • Przygotowanie kierowników ds. jakości w laboratorium

 • Przygotowanie dokumentacji ISO/IEC w laboratorium

 • Opracowanie dokumentacji nowych procedur ogólnych i badawczych

 • Monitorowanie pracy aparatury

Go to Szkolenia

Szkolenia

 • Specjalistyczne szkolenia z zakresu obsługi najnowszego sprzętu laboratoryjnego:
 • ICP-MS, GC-MS, Q-TOF-MS, MS/MS, LC-MS/MS, ASA

 • Szkolenia zewnętrzne i wewnętrzne przy udziale kadry naukowej i specjalistów z Wydziału Chemii UW

Go to Realizacja Projektów

Realizacja Projektów

 • Współpraca przy tworzeniu grantów i projektów badawczych finansowanych ze środków UE

 • Projekty naukowe w obszarze chemii, biologii, farmacji oraz automatyki

 • Pisanie wniosków, tworzenie harmonogramów, szacowanie wydatków i kosztorysów

 • Wybór najlepszych jednostek naukowych do badań

 • Łączymy świat naukowców z przedsiębiorcami

Technologia wzbogacania roślin w przyswajalne formy selenu.

Badanie metabolizmu selenu w organizmach roślin, zwierząt i ludzi.

1. Żywność funkcjonalna wzbogacona w selen.
2. Produkcja dodatków, nośników organicznego selenu na rynek: spożywczy, kosmetyczny i farmaceutyczny.
3. Badanie specjacji selenu i innych mikroelementów.
4. Wpływ suplementacji selenem w prewencji i leczeniu wybranych postaci nowotworów u ludzi.
5. Wpływ niedoboru selenu występującego w Polsce na częstość występowania chorób cywilizacyjnych XXI wieku.
czosnek_zdrochem_1

 • Technologia produkcja roślin selenolubnych.

 • Nawozy funkcjonalne dodawane są na ostatnim etapie wegetacji roślin.

 • Metabolizm selenu do jego organicznych form: selenometionina, selenometylocysteina, selenocystyna...

 • Walidacja metod pomiarowej. Oznaczanie ilościowe i jakościowe, związków selenu.

Zespół Ekspertów

Firma Zdrochem ściśle współpracuje z jednostkami naukowymi korzysta z wysokokwalifikowanej kadry naukowej oraz doświadczenia jednostek badawczych. Mamy wieloletnie doświadczenie przy realizacji projektów z wieloma jednostkami badawczymi i wybitnymi badaczami. Podczas realizacji bardziej zaawansowanych projektów badawczych korzystamy z pomocy znanych ekspertów z zakresu chemii organicznej, nieorganicznej, syntezy, mikrobiologii, farmacji oraz onkologii i diabetologii.

Eliza Kurek

dr nauk chemicznych,
Ekspert
Specjalista w zakresie chemii analitycznej. Walidacja procedur pomiarowych. Zarządzanie projektami. Przygotowanie wniosków o dofinansowanie. Komercjalizacja prac badawczych.

Małgorzata Wrzosek

dr nauk farmaceutycznych
Specjalista w zakresie farmacji. Badania mikrobiologiczne. Przygotowanie wniosków o dofinansowanie.

Izabela Zawisza

dr nauk chemicznych
Specjalista w zakresie chemii organicznej. Synteza nowych związków. Przygotowanie wniosków o dofinansowanie.

Arkadiusz Kurek

Automatyka procesów, sieci bezprzewodowe IoT
Oprogramowanie chemiczne. Profesjonalne systemy czujnikowe. IoT i sieci bezprzewodowe

Współpraca Naukowa i Zrealizowane Projekty

Aktualności

Skontaktuj się z nami

odpowiemy możliwe jak najszybciej